Skip to content Skip to footer

Jak pozbyć się starego sprzętu RTV?

Odpady niebezpieczne to odpady lub produkty, które mogą potencjalnie zaszkodzić ludziom lub środowisku, teraz lub w przyszłości. Obecnie spotyka się coraz więcej inicjatyw, które mają na celu ułatwienie bezpiecznego pozbywania się takich odpadów.

Odpady niebezpieczne – co się do nich zalicza?

Nie tylko zakłady przemysłowe generują odpady zagrażające środowisku. Przeciętne gospodarstwo domowe również przechowuje wiele niebezpiecznych substancji lub produktów zawierających szkodliwe pierwiastki.

Wśród często wytwarzanych odpadów, z pewnością znajdują się baterie. Te zwykłe, używane do drobnej elektroniki czy zabawek, ale również te z telefonów komórkowych, laptopów czy akumulatory samochodowe. Do odpadów niebezpiecznych należą również niezużyte farmaceutyki, stary sprzęt elektroniczny, termometry, świetlówki czy barometry. Spośród płynnych substancji, które wymagają szczególnego obchodzenia się, można wyróżnić farby rozpuszczalnikowe, pestycydy i inne środki ochrony roślin, benzynę, naftę, oleje silnikowe.

Jak pozbyć się starego sprzętu?

Wszelkiego rodzaju Odpady niebezpieczne należy zawsze przechowywać we właściwy sposób, czekając na odpowiednią metodę utylizacji. W Polsce istnieją różne systemu recyklingu i usuwania takich odpadów z gospodarstw domowych.

Komputery i inny sprzęt elektroniczny zawierają cenne zasoby, które można ponownie wykorzystać. Nieodpowiednio zutylizowane, stanowią zagrożenie dla środowiska. W większych miastach znajdują się specjalne punkty, w których można zostawić stary sprzęt. Ponadto, niektóre sklepy RTV i AGD oferują rabaty w zamian za starą elektronikę. Podobnie jest z telefonami komórkowymi. Sprzedawcy telefonów komórkowych, niektóre banki i inne sklepy detaliczne przyjmą zużyte telefony komórkowe do recyklingu.

Inne odpady

Jeśli przedmiot którego chcemy się pozbyć, nie podlega segregacji zgodnie z przyjętym w Polsce systemem dla gospodarstw domowych, warto sprawdzić, czy nie wymaga on specjalnego sposobu utylizacji.

Bardzo często pozbycie się odpadów w sposób odpowiedzialny nie wymaga od nas czasochłonnego postępowania. Przykładowo, niektóre odpady niebezpieczne można oddawać w popularnych sklepach spożywczych, w wyznaczonych do tego miejscach.

Leave a comment