Skip to content Skip to footer

Inwestycja w zespół

Inwestycja w zespół

Umiejętność pracy w grupach jest kształtowana już od najmłodszych lat, bo w okresie przedszkolnym, a później jest to zadanie szkoły podstawowej. Ta cecha (umiejętność pracy z ludźmi) jest niezwykle przydatna już od samego początku drogi przez edukację, a później na ścieżce zawodowej, niezależnie od tego jak ona wygląda, a także jak sytuujemy się w społeczeństwie.

Prowadzenie zgranego zespołu:

Każdy dobry szef, powinien być także liderem, czyli osobą, która nie tylko rozdziela zadania między osoby, ale również motywuje, daje z siebie jak najwięcej, aby grupa czuła wsparcie i była spójna. Do osiągnięcia tej spójności zespołu trzeba przejść przez cały proces. Po pierwsze rozeznanie przedsiębiorcy w tym, jakie potrzeby mają jego pracownicy. Potrzeby to również oczekiwania wobec firmy, które powinny być zaspokojone, jeśli mają uzasadnienie i faktycznie poprawią komfort pracy. Często okazuje się, że ogromną różnicę robią drobne rzeczy, takie jak możliwość korzystania z ekspresu do kawy w pracy, co buduje pewną atmosferę wygodnego działania przez cały etat.

Jak ma w tym pomóc szkolenie?

Szkolenia dla firm są doskonałym momentem na to, aby pracodawca mógł sprawdzić czy wszyscy pracownicy firmy znają jej priorytety, najbliższe cele i najważniejsze założenia. Okazuje się bardzo często, że ten brak zrozumienia (błąd komunikacyjny), wynika z braku pełnej integracji grupy, co w dalszej konsekwencji owocuje brakiem odpowiedniego przekazu informacji między osobami, co rodzi niezrozumienia lub nieporozumienia. Szkolenia oparte na dwóch częściach – wykładzie i warsztacie – pomagają wzajemnie się dotrzeć, wymienić doświadczeniami i potrzebami.

Radosny pracownik to wydajny pracownik

Dobra atmosfera jest kluczem. Zdecydowanie przyjemniej czas w pracy mija wtedy, gdy spędzamy go wśród bliskich nam osób, z którymi przyjemnie się rozmawia i wymienia spostrzeżeniami. Dzięki temu, że wielu pracodawców dba o swoich pracowników i ich samopoczucie, firmy odnoszą sukcesy, właśnie dzięki doskonałej wydajności całego zespołu i chęci do pracy z tymi właśnie ludźmi, bo są zgrani, zaangażowani w swojej grupie i świadomi wspólnych celów. Zdecydowanie warto regularnie inwestować w swój zespół, aby nasza firma się rozwijała.

Leave a comment